Wat doet de activiteitencommissie

De Activiteiten Commissie van het Vastert.

Op onze school is een groep ouders actief om bijzondere dagen tot een feest te maken. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van deze feesten en activiteiten, bijvoorbeeld bij:

 • Het sinterklaasfeest
 • Het kerstdiner
 • De nieuwjaarsreceptie
 • Het paasontbijt
 • Themafeest of een andere activiteit
 • Een sportdag of andere activiteitendag
 • De laatste schooldag
 • Hand- en spandiensten tijdens bijv. een afscheid of jubileum van een leerkracht.

De activiteiten Commissie bestaat uit een groep ouders en enkele leerkrachten. Eens in de 6 á 8 weken is er een AC vergadering. We bedenken samen een plan voor een feest of activiteit en denken samen na over de uitvoering, de organisatie en de mogelijkheden. Het budget hiervoor komt uit het schoolfonds, dat beheerd wordt door de ouderraad en als voornaamste inkomstenbron de ouderbijdrage heeft.

 

Er zijn verschillende taken die je als AC ouder kunt doen:

 • Coördineren van de taken die uitgevoerd moeten worden
 • Inkopen van eten en drinken wat niet mag ontbreken tijdens een
 • feestje of activiteit en zorgen voor kleine presentjes, bv. een klein
 • presentje voor degene die het gouden ei vind tijdens het eieren
 • zoeken tijdens het paasgebeuren etc.
 • Het versieren van de hal en de school in de sfeer van het feest,
   een thema, seizoen of activiteit
 • Actief hulp bieden tijdens de feesten en activiteiten
 • Ouders van kinderen vragen bij het helpen van de uitvoering indien
  er niet genoeg AC ouders zijn

 

De Activiteitencommissie bestaat uit de volgende ouders, onder te verdelen in twee groepen:

1. de “coördinerende“, actieve groep (bij alle vergaderingen aanwezig) en

2. de “hulp”groep (oproepbaar en welkom bij de vergadering)

Chantal Brouwer, Marloes Lange, Nicol Vergeest, Petra Ploeger, Miranda Dijkstra, Chantal Bakker, Danielle Vrugteveen en Chantal de Ruiter

 

De Activiteitencommissie bestaat uit de volgende leerkrachten:

Haike Raamsteeboers, Ineke Jonkers, Ellen Neef

Aanspreekpunt via de mail: Ineke Jonkers: ineke@obsvastert.nl