Groep 6

Mededelingen

Welkom bij groep 6 schooljaar 2020/2021 De eerste schoolweken zitten er al weer op. We hebben er zin in om komend schooljaar samen aan de slag te gaan. We hopen er een heel fijn schooljaar van te maken. Mochten er vragen zijn dan horen we dat graag. Klasbord Op het klasbord komen regelmatig leuke foto's van de kinderen. Ook zal ik hier klas betreffende vragen zoals, hulp voor vervoer ed. plaatsen. U kunt dan hierop via het klasbord reageren. Alle andere informatie zoals toetsdata en de spellingafspraken blijven op de schoolsite staan.   Belangrijke data/tijdstippen Schooltijden: ma,di,do: 8.30-14.30    woe, vrij: 8.30-12.30 Gym: dinsdag en donderdag  Spelling Blok 1.  O1: onthoudwoorden met ei/ij Regelwoorden met open en gesloten lettergrepen: R5a,b,c, R6 Klankwoorden K0-K10-b (herhaling groep 4 en 5) R1-R8 (herhaling regelwoorden groep 4 en 5) Toetsen Topotoets: 29 september Geschiedenis: 24 september Signaaldictee: donderdag 3 september Controle dictee: donderdag 10 september Aardrijkskunde: 14 september Oefenpakketjes Op 8 september tijdens de infoavond krijgen jullie het spellingspakketje mee, waarmee jullie kinderen alle dictees van groep 6 thuis kunnen voorbereiden. Ook van de goede spellers verwachten we dat ze thuis oefenen, om ze te laten wennen aan het hebben van huiswerk. Het schema voorin het boekje is heel belangrijk. Voor alle dictees is het belangrijk dat uw kind een woord in klankgroepen kan zeggen en dan luistert naar wat hij/zij aan het eind van de klankgroep hoort: • lange klank (zoals aa, ee, oo en uu)? Schrijf maar één klinker, dus a, e, o of u bijv.: ik hoor "raa men" dus ik schrijf "ramen" • korte klinker (zoals de a, e, i, o of u)? Schrijf daarna twee dezelfde medeklinkers bijv.: ik hoor "pi ten" dus ik schrijf "pitten" • een andere klank; zoals een tweetekenklank (zoals eu), een medeklinker (zoals k), een meertekenklank(zoals oei) of een "stomme e" (die klinkt als een u) gebeurt er NIETS. Oefentips • Begin op tijd. • Liever vaker kort oefenen, dan 1 keer heel lang. • Leer niet alleen de woorden, maar bespreek ook de uitleg erboven. Bij de regel- en klankwoorden kunnen er namelijk ook andere woorden gevraagd worden dan er op de kaart staan. • Bij de onthoudwoorden worden vooral de nieuwe woorden gevraagd (bovenaan) of een woord wat daarvan is afgeleid; bijvoorbeeld fakkels in plaats van fakkel. Hier worden vaak de meeste fouten in gemaakt. Dus zorg dat uw kind deze woorden goed kent. • Herhaal het eerder geleerde. • Vraag woorden van verschillende afspraken door elkaar!    Tafels In groep 6 blijven we de tafels herhalen. Tafels zakken weg als ze niet herhaald worden.  Waarom zijn tafels zo belangrijk? Zonder goede tafelkennis zijn deelsommen moeilijk te maken. Bijv. 24:4= / 240:4= / 240:40=.  Er zijn twee niveaus van het leren van tafels. De tafels zo kennen dat ze zijn geautomatiseerd. Dit betekent dat uw kind weet hoe de tafels uit te rekenen zijn en als ze een antwoord niet weten en dat ze dan de juiste strategie hanteren om tot het antwoord te komen. Op dit niveau blijven de tafels wegzakken als er niet meer geoefend wordt. Op het niveau van memoriseren betekent het dat uw kind de tafels zo goed kent dat als je ze ‘s nachts wakker maakt en vraagt wat 5×8=  ze zonder na denken het juiste antwoord geven. Op dit niveau kennen kinderen de tafels zo goed dat ze ook niet meer wegzakken. Op dit niveau proberen we de kinderen te krijgen.  Dus het doel is: van automatiseren naar memoriseren. Een aantal kinderen zijn al aardig op weg. Kinderen die moeite hebben met automatiseren zal deze weg langer duren. Vanaf december: wekelijks tempotoets 1-10 (4 minuten).   Een goede manier om thuis uw kind gericht tafels te laten oefenen/herhalen, is met de website http://www.tafels-oefenen.nl/. Je stelt de te oefenen tafel(s) in en het programma houdt per som bij of uw kind de som goed heeft en of dit ook snel genoeg gebeurt (d.m.v. kleuren). De sommen die fout waren of niet snel genoeg, worden vaker teruggevraagd. Totdat alle somkaartjes groen zijn.  Zelf een oefenblad maken kan met  www.sommenmaker.nl.     Lezen Leestoetsen: In oktober/november worden de kinderen getoetst die extra leeshulp hebben gehad in de klas. In januari komt de hele klas aan de beurt. Leestips • Wanneer je E4 hebt gehaald, kun je in principe alle boeken lezen. Een moeilijk boek lezen kost dan alleen meer tijd en energie. • De indeling in A-, B- en C-boeken is een indeling op leeftijd. De overgang van A naar B ligt rond de 9 jaar en van B naar C rond de 12. Natuurlijk zijn er verschillen tussen kinderen. • Zorg dat lezen leuk blijft. Laat ze boeken kiezen die zij leuk vinden. Neem ze mee naar de bibliotheek. Lees ook eens samen met ze of lees ze voor. Daar zijn ze nooit te oud voor. • Sommige kinderen oefenen op school in een groepje. We zouden het fijn vinden als de leesbladen die ze mee naar huis krijgen, thuis ook nog een keer gelezen worden. Dit zijn bladen uit de map Speciale Leesbegeleiding of het zijn woordkaarten die lijken op de woordkaarten van de DMT-toets (drie- minuten-toets). Leestoetsen en plan In januari worden alle kinderen getoetst op hun leesniveau en krijgen ze de DMT toets. Op school wordt er dagelijks gelezen. Om goed te leren lezen en het niveau te behouden is het van groot belang dat er veel leeskilometers gemaakt worden. Zolang kinderen nog niet het eindniveau behaald hebben blijft de kans aanwezig dat het lezen wegzakt. Dus graag ook in de vakanties blijven lezen.     Spreekbeurt STAPPENPLAN VOOR HET MAKEN VAN EEN SPREEKBEURT Begin op tijd, minstens 3 weken voor je spreekbeurt. Week 1: onderwerp kiezen en spullen verzamelen Week 2: tekst schrijven/presentatie maken/inleveren presentatie bij de juf. Week 3: tekst leren/presentatie oefenen Kies een onderwerp en kies een datum waarop je je spreekbeurt wilt houden. Dan overleg je die met juf Karin of juf Fem (pas vanaf januari). Een spreekbeurt houden in groep 6 is verplicht. 1. Zoek een informatieboekje over je onderwerp in de bibliotheek. De boekjes uit de “Informatie Junior-reeks” zijn heel geschikt voor je eerste spreekbeurt. 2. Lees het boekje helemaal door. 3. Schrijf bij elk hoofdstuk in het kort met je eigen woorden op wat je gelezen hebt en wat je dus gaat vertellen aan de groep. 4. Verzamel spullen en/of maak een Powerpointpresentatie (versie 2003, op USB-stick). 5. Leer de tekst en oefen de presentatie. Je mag wel je tekst of spiekblaadje erbij houden, maar het is wel de bedoeling dat je vertelt en niet voorleest. 6. Schrijf in ieder geval je titel en de hoofdstukken op het bord (of in je Powerpointpresentatie) en leg de spullen klaar die je wilt laten zien. 7. Begin je spreekbeurt met een inleiding. Je vertelt in het kort waar je het over gaat hebben. 8. Tijdens het vertellen kun je dingen laten zien, b.v. plaatjes, voorwerpen, filmfragmenten. 9. Aan het eind van je spreekbeurt kun je vragen stellen aan je groepsgenoten. Natuurlijk mogen zij ook vragen stellen aan jou. Bij de beoordeling wordt gelet op voorbereiding, houding, vertellen, hulpmateriaal, bordgebruik, inhoud en vragen. Alles bij elkaar duurt de spreekbeurt ongeveer 10 minuten. Veel plezier met het maken en geven van je spreekbeurt.