Mededelingen

 

Toetsen 

 

In het eerste schema kunt u vinden voor welke vakken uw kind huiswerk heeft dit jaar.   

Voor de eerste toetsen zijn waar mogelijk de toetsdata en stof al ingevuld en deze worden gedurende het jaar bijgewerkt. Nieuwe data en stof worden ook gedeeld via Klasbord. Op de informatieavond zijn de meeste materialen (zie kolom “middelen”) meegegeven die zij hiervoor nodig zullen hebben.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

vak      (moet)  

 
 
 
 

 

 

 

 

aan- 

tal 

 
 
 
 

 

 

 

 

toets 

 
 
 
 

 

 

 

 

dag 

 
 
 
 

 

 

 

 

toetsstof 

 
 
 
 

 

 

 

 

middelen 

 
 
 
 

 

 

 

 

spelling  

 
 

 

 

8x  

 

8x  

 
 

 

 

signaaldictee  

 

controledictee  

 
 

 

 

di 25/10 

 

di 1/11 

 
 

 

 

blok 2: O2, O7, W1a, W1b, W1c 

 
 

 

 

uitlegkaarten 6  

 
 
 
 

 

 

 

 

geschiedenis  

 

 

aardrijkskunde  

 

 

topografie  

 

 

 
 

 

 

5x  

 
 

 

 

thematoets  

Brandaan 

 
 

 

 

woe ? 

 
 

 

 

thema 7: slavernij  

 

 
 

 

 

“leren voor de toets”  

filmpje (QR-code)  

(themaboekje)  

 
 

 

 

5x  

 
 

 

 

thematoets  

Meander  

 
 

 

 

do 13/10  

 
 

 

 

thema 6: Beschermd tegen de zee  

 
 

 

 

“leren voor de toets”  

filmpje (QR-code)  

(themaboekje)  

 
 

 

 

5x  

 
 

 

 

topotoets 

Meander  

 
 

 

 

do 6/10  

 
 

 

 

thema 6: Flevoland en Zeeland  

 
 

 

 

“leren voor de toets Flevoland en Zeeland”  

 
 
 
 

 

 

 

 

presentaties  

 
 

 

 

1x  

 

1x  

 
 

 

 

spreekbeurt  

 

boekbespreking  

 
 

 

 

ma-vr  

 

vr  

 
 

 

 

vrije keuze  

 

vrije keuze  

 
 

 

 

stappenplan  

schema data  

beoordeling boekbe-spreking 5/6  

In het tweede schema staan vakken waar uw kind aan mag werken of die maar voor enkele kinderen met ouders zijn afgesproken.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

vak    (mag)  

 
 
 
 

 

 

 

 

aan-tal 

 
 
 
 

 

 

 

 

toets 

 
 
 
 

 

 

 

 

dag 

 
 
 
 

 

 

 

 

toetsstof 

 
 
 
 

 

 

 

 

middelen 

 
 
 
 

 

 

 

 

rekenen  

 
 

 

 

± 36x  

 

 

 

 

 

2x  

 
 

 

 

tempotoets  

 

 

 

 

 

citotoets  

 
 

 

 

do  

 

 

 

 

 

jan, juni  

 
 

 

 

+ t/m 20, - t/m 20, tafels 1-10 

 

 

 

 

verhaaltjessommen 

 
 

 

 

tafelblad 

eenmaal, andermaal  

normering  

 

verhaaltjessommen  

klok  

metriek stelsel  

strategieën  

 
 
 
 

 

 

 

 

taal 

 
 

 

 

8x 

 
 

 

 

woordenschat 

 

taalbeschouwing 

 
 

 

 

vr 28/10 

 

woe      26/10 

 
 

 

 

woordenlijst blok 1 

 

taalbeschouwing blok 1 

 
 

 

 

woordenlijst  

 

taalbeschouwingbladen 

woordsoorten  

zinsdelen  

hoofdletters/leestekens  

 
 
 
 

 

 

 

 

lezen  

 
 

 

 

2x / 4x  

 

2x / 4x  

 
 

 

 

Avi-toets  

 

DMT-toets  

 
 

 

 

(okt)  

jan  

(apr)  

jun  

 
 

 

 

leesboeken  

 
 

 

 

leeskilometers!  

DMT-oefenblad?  

woordrijen?  

 

 

Spelling 

Oefenpakketje 

Op maandag 19 september hebben jullie de uitlegkaarten voor spelling op de infoavond meegekregen, waarmee jullie kinderen al hun dictees van dit jaar kunnen voorbereiden. Via Klasbord en bovenaan de website geven we per blok aan, wanneer het dictee en het oefendictee is en over welke kaarten deze zal gaan.   

Dit jaar hebben we 4 (in plaats van 3) soorten kaarten:  

 • K-kaarten: klankwoorden  

 • R-woorden: regelwoorden  

 • O-woorden: onthoudwoorden  

 • W-woorden: werkwoorden (nieuw)  

 

Oefentips 

 • Begin op tijd.  

 • Liever vaker kort oefenen, dan één keer heel lang.  

 • Leer niet alleen de woorden. De kinderen moeten de uitleg erboven ook snappen, zodat ze dit kunnen toepassen op woorden die niet op de kaart staan.  

 • Bij de onthoudwoorden worden vooral de woorden gevraagd die nieuw zijn en bovenaan staan op de woordkaart.  

 • Herhaal het eerder geleerde.  

 • Vraag woorden uit verschillende afspraken door elkaar.  

 • Gebruik de stappen: luister - zeg na - denk na - schrijf op - kijk na.  

 

 
Wereldoriëntatie 

Deze vakken en toetsen kennen ze al uit groep 5. Maar in groep 6 mogen ze tijdens de toets geen boekje meer raadplegen. In plaats daarvan leren ze de stof thuis.  

 
Geschiedenis (Brandaan)  

Bij elke thematoets hoort een samenvatting van 2 bladzijden. Op de infoavond heeft u ze alle 5 meegekregen. Met de QR-code of de achterkant en het wachtwoord eronder, kan ook een filmpje bekeken worden tijdens het leren. Wanneer we klaar zijn met het thema, gaat het themaboekje mee naar huis. Als uw kind iets nog lastig vindt, kan dit nagezocht worden in de lessen hierover.  

 

Aardrijkskunde (Meander)  

Ook hier hoort bij elke thematoets een samenvatting van 2 bladzijden. Op de infoavond heeft u ze alle 5 meegekregen. Met de QR-code of de achterkant en het wachtwoord eronder, kan ook een filmpje bekeken worden tijdens het leren. Wanneer we klaar zijn met het thema, gaat het themaboekje mee naar huis. Als uw kind iets nog lastig vindt, kan dit nagezocht worden in de lessen hierover.  

 
Topografie (onderdeel van Meander)  

Bij elk thema hoort een topotoets over 2 à 3 provincies. Bij de toets krijgen de kinderen een provinciekaart met daarop nummers. Zij moeten opschrijven (goed gespeld en met hoofdletter), wat daar ligt. Op de oefenbladen staan tips hoe je het best kunt oefenen. Alle oefenbladen zijn op de infoavond meegegeven. In de themaboekjes staan dezelfde kaarten in kleur. De rode namen zijn extra moeilijk. Hier kunnen de kinderen bonuspunten voor verdienen in de toets.  

 

 
Presentaties 

 
Spreekbeurt 

In groep 5 hebben ze zelf al een spreekbeurt gehouden of anders er al meerdere bekeken. Dit jaar gaat iedereen een spreekbeurt houden. We hebben voor iedereen al een datum gepland. In het schema dat is uitgedeeld op de infoavond kunt u zien, wanneer ze aan de beurt zijn. Als deze datum slecht uitkomt, ruil dan op tijd met iemand anders en laat ons dat weten.  

Laat weten waar je spreekbeurt over gaat. Als iemand anders (bijna) hetzelfde onderwerp heeft gekozen, moet je iets anders kiezen. (hellen@obsvastert.nl ellen@obsvastert.nl)   

Begin op tijd, minstens 3 weken voor je spreekbeurt.  

 • Week 1: onderwerp kiezen en spullen verzamelen  

 • Week 2: tekst schrijven/presentatie maken  

 • Week 3: tekst leren/presentatie oefenen  

 

 1. Zoek informatie over je onderwerp. De boekjes uit de “Informatie Junior-reeks” en “Informatiereeks” zijn heel geschikt als basis voor je spreekbeurt.  

 1. Lees het boekje/de informatie helemaal door.  

 1. Schrijf bij elk hoofdstuk in het kort met je eigen woorden op wat je gelezen hebt en wat je dus gaat vertellen aan de groep.  

 1. Verzamel spullen en maak een Powerpoint-presentatie; hoofdstuktitels, plaatjes, filmpjes en steekwoorden (geen hele zinnen). Mail de presentatie minstens een dag voor je spreekbeurt door naar hellen@obsvastert.nl en ellen@obsvastert.nl. Je kunt deze ook op een USB-stick meenemen.  

 1. Leer de tekst en oefen de presentatie. Je mag wel je tekst of spiekblaadje erbij houden, maar het is wel de bedoeling dat je vertelt en niet voorleest.  

 1. In de pauze voor je spreekbeurt start je de Powerpointpresentatie en leg je spullen klaar die je wilt laten zien.   

 1. Begin je spreekbeurt met een inleiding. Je vertelt in het kort waar je het over gaat hebben.  

 1. Tijdens het vertellen kun je dingen laten zien, bijv. plaatjes, voorwerpen, dvd-, of videofragmenten.  

 1. Aan het eind van je spreekbeurt kun je vragen stellen aan je groepsgenoten. Natuurlijk mogen zij ook vragen stellen aan jou.  

 Bij de beoordeling wordt er gelet op voorbereiding, houding, vertellen, hulpmateriaal, bordgebruik, inhoud en vragen.   

 

Boekbespreking 

Op het boordelingsformulier boekbespreking dat jullie op de infoavond hebben gekregen, is te zien waar een boekbespreking aan moet voldoen:  

 1. Vertel de titel, schrijver en illustrator.  

 1. Geef een samenvatting van 5 minuten.  

 1. Geef je mening over het boek.  

 1. Lees een halve bladzijde voor.  

 1. Beantwoord vragen van klasgenoten.  

 1. Praat duidelijk en hard genoeg.  

 1. Kijk je klasgenoten aan tijdens het praten.  

We beginnen pas na de herfstvakantie met de boekbesprekingen, elke keer op vrijdag. Zo krijgt iedereen de kans om eerst een boek uit te lezen. Ze mogen een boek van huis gebruiken, maar ook één uit de bibliotheek of één van school lenen. Geef op tijd door over welk boek de boekbespreking gaat (hellen@obsvastert.nl en ellen@obsvastert.nl). In het schema op de achterkant van “beoordeling boekbespreking 5/6” kunt u vinden wanneer uw kind aan de beurt is.  

 
 

Rekenen  

 
Tempotoetsen 

De kinderen krijgen wekelijks een tempotoets op donderdag (4 minuten) die meetelt als cijfer voor automatiseren op het rapport. Ze krijgen deze op maandag mee naar huis, zodat u kunt zien hoeveel sommen uw kind goed had. Met het blad normering kunt u het cijfer voor uw kind nazoeken. We wisselen de onderwerpen optellen t/m 20, aftrekken t/m 20 en vermenigvuldigen (tafel 1-10) af. Voor een 6 heeft uw kind in het begin van het jaar nog ongeveer 55 goede antwoorden nodig. Iedere maand hoort daar één goed antwoord bij te komen voor hetzelfde cijfer. Vorig jaar zagen we een mooie opgaande lijn in de cijfers. We hopen dat ze dit vol kunnen houden dit jaar. De eerste 3 tempotoetsen zullen nog niet meetellen, omdat in de zomervakantie de basissommen wat weggezakt zullen zijn.  

 
Oefensites 

 • http://www.tafels-oefenen.nl Je stelt de te oefenen tafel(s) in en het programma houdt per som bij of uw kind de som goed heeft en of dit ook snel genoeg gebeurt (d.m.v. kleuren). De sommen die fout waren of niet snel genoeg, worden vaker teruggevraagd. Totdat alle somkaartjes groen zijn.    

 • De meeste kinderen hebben eind vorig jaar om een oefenboekje “Eenmaal, andermaal” gevraagd. Hiermee kunnen ze ook verder oefenen met de tafels.  

 • Met www.redactiesommen.nl kan uw kind verhaaltjessommen oefenen. Binnen groep 6 kan er op drie niveaus geoefend worden: 1 ster = eind groep 5, 2 sterren = midden groep 6, 3 sterren = eind groep 6).  

 
Extra materialen 

Op de infoavond hebben we meerdere hulpmiddelen meegegeven waar uw kind thuis iets aan kan hebben:  

 • Tafelblad: met antwoorden van de tafels 1 t/m 10  

 • Verhaaltjessommen: een stappenplan om verhaaltjessommen te maken  

 • Klokkenblad  

 • Blad over metriek stelsel  

 • Strategieënlijst: Hierop kunt u zien op welke manier wij sommen berekenen (met voorbeelden). Dit geldt voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken en verhoudingen. Hierdoor raakt uw kind niet in de war.   

 
 
Taal 

Gedurende het jaar krijgen de kinderen ook 8 taaltoetsen, waar ze niet voor hoeven te leren.  

 
Woordenschat 

Één van de onderdelen van elke taaltoets is “woordenschat”. Sommige kinderen vinden het fijn om de woorden die in de lessen al behandeld zijn, ook thuis voor de toets nog een keer door te kunnen lezen. Daarom hebben we iedereen een pakketje meegegeven met per blok alle 30 woorden die in de toets gevraagd kunnen worden. Herkennen en kunnen gebruiken is genoeg. Kinderen hoeven niet de definitie op te kunnen dreunen.  

 
Taalbeschouwing 

Een ander onderdeel van de taaltoets is taalbeschouwing. Dit onderdeel vinden de meeste kinderen het lastigst. Het gaat over woordsoorten, zinsdelen en hoofdletters/leestekens. Voor elk blok hebben we een blad gemaakt met de lesstof van het blok hierover. Hiermee kan thuis de stof herhaald worden. We hebben daarnaast nog overzichtsbladen meegegeven over:  

 • woordsoorten  

 • zinsdelen  

 • hoofletters/leestekens  

 

 
Lezen 

 
Leestips 

 • Wanneer je E4 hebt gehaald, kun je in principe alle boeken lezen. Een moeilijk boek lezen kost dan alleen meer tijd en energie.  

 • De indeling in A-, B- en C-boeken is een indeling op leeftijd. De overgang van A naar B ligt rond de 9 jaar en van B naar C rond de 12. Natuurlijk zijn er verschillen tussen kinderen.  

 • Zorg dat lezen leuk blijft. Laat ze boeken kiezen die zij leuk vinden. Neem ze mee naar de bibliotheek. Lees ook eens samen met ze of lees ze voor. Daar zijn ze nooit te oud voor.  

 • Sommige kinderen oefenen op school in een groepje. We zouden het fijn vinden als de leesbladen die ze mee naar huis krijgen, thuis ook nog een keer gelezen worden.   

 

Leesresultaten en plan 

Alle kinderen hebben het eindniveau van groep 5 gehaald. Met de kinderen die M6 nog niet hebben gehaald, gaan we wekelijks in een klein groepje 4x gericht oefenen om het volgende niveau te halen. Elke vrijdag krijgen ze hun oefenblad mee naar huis om dat nog één keer met jullie te lezen. In oktober gaan we ze testen. De rest van de klas krijgt pas in januari hun eerste Avi-toets.  

De rest van de klas maakt tijdens het stillezen genoeg leeskilometers om in januari vooruit te gaan. Aanvankelijk vooral d.m.v. leesboeken. Later ook met informatieboeken, informatieve tijdschriften en strips. We hebben een leeshoek met chillkussens, waar steeds andere kinderen een keertje in mogen lezen.  

Er zijn ook DMT-toetsen afgenomen eind groep 4. Kinderen die een V of IV-score haalden in juni, oefenen woordrijen minimaal twee keer per week o.b.v. een leerkracht of klassenassistent.  

Daarnaast besteden we elke woensdag met de hele klas aandacht aan tempolezen van woordrijen in tweetallen. Ook doen we aan het eind van elke leesles flitsoefeningen op het digibord met de hele groep.